Oppilaitokset ja järjestöt

Harrastuksissa ja vapaaehtoistoiminnassa kertyy ainutlaatuista osaamista, kykyjä ja taitoja. Kun näiden merkitys ymmärretään osana opiskelijan opintoja, puhutaan osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Osaamisen liittäminen osaksi opintoja on kaikkien etu.

Mitä?

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutuksenjärjestäjän tehtävä. Opiskelijan osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella vältetään tarpeeton päällekkäinen koulutus ja osaamisen arviointi. Näin nopeutetaan tutkinnon suorittamista ja kevennetään opettajien työmäärää.

Miksi?

Vetovoimaa ja kiinnostavuutta

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen hyödyttää sekä oppilaitoksia että järjestöjä. Osaamiskiekko lisää järjestöjen vetovoimaa ja kiinnostavuutta osoittaen vastaavuudet oppilaitosten järjestämiin kursseihin. Näin opiskelija voi sisällyttää järjestö- ja harrastustoiminnassa hankittuja taitoja osaksi opintoja.

Duunikoutsilla duuniin

Duunikoutsi auttaa nuoria oman osaamisen tunnistamisessa, tarjoaa vinkit työnhakuun ja kartuttaa työelämävalmiuksia. Oletteko jo kokeilleet?