Tillgänglighets­beskrivning

Välkommen, det här är Kompetenscenter Kentauris tillgänglighetsbeskrivning, som gäller webbplatsen Kompetensvisaren och utarbetades den 26 januari 2022. Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Tjänsten uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Har du upptäckt någon brist i vår digitala tjänsts tillgänglighet?

Berätta för oss om den, så gör vi vårt bästa för att avhjälpa problemet.

Ge tillgänglighetsrespons per e-post på timo.sinivuori@partio.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, dvs. den webbansvariga. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerade instruktioner om hur man kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel +358 295 016 000

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten. Vi har förbundit oss att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet genom att kontinuerligt övervaka hur tillgängligheten förverkligas samt genom att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.

Vi erbjuder stöd per e-post och vid behov per telefon till användare för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga.

Den här webbplatsen/applikationen publicerades: 17.2.2022